Loading

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บีอิน สปอร์ตส์ เอเชีย ลิมิเต็ด (สิงคโปร์) (“เรา”) เป็นผู้ให้บริการรายการกีฬาในระบบสมาชิกและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งผ่านทางแอพพลิเคชั่น) ในการที่เราจะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดนิยามไว้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เราทราบดีว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งสำหรับท่าน และเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดูแลเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงสมาชิกที่บอกรับรายการโทรทัศน์แบบเสียค่าธรรมเนียมและช่องรายการกีฬาที่ถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ผู้ที่ใช้บริการอื่นๆ ที่เราอาจให้บริการเป็นครั้งคราว และบุคคลทั่วไป (“ท่าน”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและบอกว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นอย่างไรบ้าง

การที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา แสดงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อีกทั้งยังตกลงให้มีการเก็บ ประมวลผล ใช้ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศไทยตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในกรณีที่เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หน้าเว็บไซต์ และที่อื่นๆ ตามที่เราเห็นสมควร เพื่อที่ท่านจะได้ทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง ใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในสถานการณ์ใดบ้าง (หากมี) เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในเวลาใดก็ตาม ดังนั้นจึงขอให้ท่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บ่อยๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางอีเมล หรือผ่านทางข้อความประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

 

ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึง

 • ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน
 • ข้อมูลที่เป็นสาธารณะและคอมเมนต์หรือเนื้อหาต่างๆ ที่ท่านโพสต์โดยใช้บริการของเรา และข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่มาพร้อมกับโพสต์หรือเนื้อหาดังกล่าวซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ชื่อผู้ใช้ คอมเมนต์ ไลค์ (เฟซบุ๊ก) ทวีต (ทวิตเตอร์) สเตตัส ข้อมูลและรูปโปรไฟล์ของท่าน ข้อมูลที่เป็นสาธารณะและโพสต์ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะเสมอ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลและโพสต์ดังกล่าวเปิดเผยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และอาจแสดงอยู่ในผลการค้นหาจากโปรแกรมค้นหาภายนอก
 • ข้อมูลจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียภายนอก ในกรณีที่ท่านเข้าถึงหรือลงชื่อเข้าใช้งานบริการต่างๆ ของเราโดยผ่านทางบริการโซเชียลมีเดียภายนอกหรือในกรณีที่ท่านเชื่อมต่อบริการใดบริการหนึ่งของเราเข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียภายนอก ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึงรหัสประจำตัวผู้ใช้และหรือชื่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั้น ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ท่านอนุญาตให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียภายนอกดังกล่าวแบ่งปันให้กับเรา เช่น รูปโปรไฟล์ ที่อยู่อีเมล ผู้ติดตาม หรือรายชื่อเพื่อนของท่าน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้เปิดเผยซึ่งเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าว เราจะไม่เก็บรวบรวมรหัสผ่านของท่านที่นอกเหนือไปจากรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราเอง เมื่อใดที่ท่านเข้าถึงบริการของเราโดยผ่านทางบริการโซเชียลมีเดียภายนอกหรือเมื่อใดที่ท่านเชื่อมต่อบริการใดบริการหนึ่งของเราเข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียภายนอก ท่านได้อนุญาตให้เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • ข้อมูลกิจกรรม – คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เมื่อใดที่ท่านเข้าถึงและมีการโต้ตอบกับบริการของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมดังกล่าว เช่น ในการที่จะอนุญาตให้ท่านเชื่อมต่อกับบริการของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราจะรับและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเบราเซอร์ของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงไอพีแอดเดรส ประเภทเบราเซอร์ และข้อมูลซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่ท่านใช้ ถ้าหากท่านเข้าถึงบริการของเราผ่านทางอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ เราอาจเก็บรวบรวมรหัสระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดไว้ของอุปกรณ์ดังกล่าวนั้น ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจากอุปกรณ์ดังกล่าว
 • คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ (เช่น การจัดเก็บคุกกี้บนเบราเซอร์และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องของผู้ใช้งาน พิกเซล บีคอน และเทคโนโลยีแฟลชอะโดบีซึ่งรวมถึงคุกกี้) ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนเล็กๆ หรือโค้ดที่มักจะรวมเอารหัสระบุที่ไม่ซ้ำกันแบบไม่ระบุตัวตนหรือรหัสระบุแบบนิรนามไว้ด้วย ทั้งนี้ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการอื่นๆ จะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังเบราเซอร์ของท่านเมื่อท่านขอเข้าถึงหน้าเว็บไซต์เป็นครั้งแรก แล้วจากนั้นจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อที่ว่าเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการอื่นๆ ดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เมื่อท่านขอเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ของบริการดังกล่าวในครั้งถัดไป นอกจากนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถใช้ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เนื้อหาที่ท่านเปิดดู การค้นหาที่ท่านดำเนินการ และโฆษณาที่ท่านได้ชม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้บริการของเราและเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม
 • นอกจากนี้ บุคคลภายนอกที่ให้การสนับสนุนบริการของเราโดยจัดทำโฆษณาหรือให้บริการต่างๆ เช่นอนุญาตให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาหรือติดตามข้อมูลรวมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา เช่นสถิติการใช้งาน อาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน เราควบคุมเทคโนโลยีภายนอกเหล่านี้ไม่ได้ และการใช้เทคโนโลยีภายนอกดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น เบราเซอร์ส่วนใหญ่จะตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราเซอร์ให้เตือนท่านได้เมื่อมีการกำหนดหรืออัพเดตคุกกี้ หรืออาจตั้งค่าให้บล็อกคุกกี้ทั้งหมดเลยก็ได้ กรุณาหาข้อมูลในส่วน “ความช่วยเหลือ” ของเบราเซอร์ของท่านหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถจัดการการใช้เทคโนโลยีแฟลชได้โดยใช้เครื่องมือจัดการแฟลชซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ของอะโดบี โปรดทราบว่าการที่ท่านบล็อกคุกกี้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหา หรือการกำหนดค่าเฉพาะบุคคลบางส่วนที่มีให้อยู่ในบริการของเรา
 • ข้อมูลจากแหล่งอื่น เราอาจนำข้อมูลจากแหล่งอื่นมาเพิ่มเติมเข้าไปในข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีการซื้อขายข้อมูลและผู้ให้บริการข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลจากคู่ค้าทางธุรกิจหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทในเครือของเราทั้งในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ
 • นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นผู้จัดหาหรือได้รับการว่าจ้างจากผู้จัดหาของเรา (รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเนื้อหา) ผู้รับจ้าง ตัวแทนจำหน่าย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตัวแทน และลูกค้าองค์กร โดยทั่วไปแล้ว หากมีความเหมาะสม เราจะระบุเหตุผลที่เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งระบุว่าเรามีแผนจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างไร หรือมิเช่นนั้นก็จะแสดงให้เห็นหตุผลและข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดแจ้งเมื่อเราดำเนินการเก็บข้อมูล

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น

 • เมื่อท่านติดต่อเราหรือสมัครสมาชิกเพื่อบอกรับบริการต่างๆ ของเราผ่านทางโทรศัพท์
 • เมื่อท่านติดต่อเราหรือสมัครสมาชิกเพื่อบอกรับบริการต่างๆ ของเราผ่านทางอีเมลหรือเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อท่านปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในช่องทางออนไลน์ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและข้อมูลติดต่อของท่าน และ
 • เมื่อเราร้องขอข้อมูลบางประการจากสมาชิกเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ “คุกกี้” (หมายถึงไฟล์ที่เว็บไซต์บางเว็บไซต์ฝังไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่านเพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน) เพื่อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบริการเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้ยังอาจใช้เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราอีกด้วย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลที่ช่วยให้เราสามารถทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวกับวันที่ เวลา และระยะเวลาที่มีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยที่จะไม่มีการระบุตัวตนของท่าน โดยทั่วไปแล้ว เบราเซอร์ของท่านจะส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้เราโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ เรายังสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ภายนอกเป็นผู้จัดเก็บหรือข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ภายนอกดังกล่าว รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ หากท่านใช้งานบัญชีสื่อออนไลน์ เราอาจเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่ท่านเปิดไว้เป็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับบริการสื่อออนไลน์ดังกล่าวหรืออนุญาตให้สื่อออนไลน์ดังกล่าวแบ่งปันกับเรา ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา เช่นข้อมูลของลูกจ้าง ท่านจะต้องดูแลให้แน่ใจว่าท่านได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลนั้นให้แก่เราเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ท่านยังควรดูแลให้แน่ใจว่าท่านได้ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทราบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านยินยอมให้มีการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างของท่านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้

 

การใช้ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมีจุดประสงค์เบื้องต้นเพื่อจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ผู้ชมช่องรายการ และลูกค้าที่ใช้บริการของเรา เพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารกับท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รวมถึงการสื่อสารผ่านทางข้อความแจ้งเตือนแบบแสดงผลบนหน้าจอ) ให้บริการแก่ท่าน และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินจากท่าน (หากมี)

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการส่งข้อความให้แก่ท่านและติดต่อท่าน (รวมถึงการสื่อสารผ่านทางข้อความแจ้งเตือนแบบแสดงผลบนหน้าจอ) เกี่ยวกับบริการของเรา รายการ กิจกรรม โครงการ งานประชุม หรือข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับท่านหรือที่ท่านอาจจะสนใจ นอกจากนี้ เรายังอาจส่งข้อความและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอของบุคคลภายนอกไปถึงท่านเป็นครั้งคราว เราจะไม่ส่งข้อความส่งเสริมการขายและทางการตลาดและหรือข้อความแจ้งเตือนแบบแสดงผลทางหน้าจอไปถึงท่านเว้นแต่เมื่อเราได้ขอความยินยอมจากท่านไว้ก่อนในตอนที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกบอกรับผลิตภัณฑ์และหรือบริกาของเรา หากในเวลาต่อมาท่านไม่ประสงค์ให้เราติดต่อท่านเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราตามข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเชิงการค้าทุกข้อความที่เราเป็นผู้ส่งจะมีปุ่มให้ท่านสามารถยกเลิกการบอกรับข้อความจากเราหรือช่วยให้ท่านเลือกที่จะไม่รับข้อความดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นในเวลาที่เราให้บริการแก่ท่านโดยตรงหรือเมื่อท่านชมช่องรายการของเราผ่านทางแพลตฟอร์มที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการ

เราอาจรวมกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานและวัตถุประสงค์ทางสถิติ การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราทราบความชื่นชอบและความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและยังช่วยให้เราเฝ้าติดตามประสิทธิภาพและพัฒนาเว็บไซต์และบริการของเราได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะรวมกลุ่มดังกล่าวต่อบุคคลภายนอก ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนบุคคลได้รวมอยู่ด้วย

 

การเปิดเผยข้อมูล

เพื่อที่เราจะสามารถใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการตลาด และด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ เรายังอาจว่าจ้างให้บุคคลภายนอกดูแลการทำงานบางส่วนในธุรกิจของเรา รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและการจัดการฐานข้อมูลของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทและคู่ค้าภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับเรา รวมถึงผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มเผยแพร่เนื้อหาภายนอกที่ดูแลการถ่ายทอดช่องรายการของเราไปสู่สมาชิกของตน ตัวอย่างวัตถุประสงค์ที่เราจะเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกดังกล่าว เช่น เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอใหม่ที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจหรืออาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ทั้งนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

อาจมีการเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมหรือหากกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ภายนอกต่อเอเจนซีโฆษณาและเอเจนซีสื่อต่างๆ ที่ทำหน้าที่ในการจัดกลุ่มและจับคู่ลูกค้าในนามของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราระบุตัวกลุ่มบุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของเราได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปถึงขอบเขตที่เราต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมายหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมายที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายใดๆ หรือเพื่อกำหนด ใช้ หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมาย

ท่านอาจเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าว กรุณาติดต่อเราตามข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าการเพิกถอนการให้ความยินยอมอาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถให้บริการบางประการแก่ท่านได้

เราอาจขาย โอน หรือเปิดเผยฐานข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้แก่บริษัทผู้สืบสิทธิหรือบริษัทที่อาจกลายมาเป็นผู้สืบสิทธิของเรา ผู้ซื้อ หรือนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมบริษัท การรวมกิจการ การขายสินทรัพย์หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของเรา การขายหุ้น ธุกรรมการลงทุน หรือการปรับปรุงบริษัทใหม่ในรูปแบบอื่นๆ

 

ข้อมูลและชุดพัฒนาซอฟต์แวร์

ถ้าหากท่านใช้แอพพลิเคชั่นใดแอพพลิเคชั่นหนึ่งของเราและหรือเข้าถึงเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา ข้อกำหนดต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลและชุดหรือเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ (“ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์”) จะเกี่ยวข้องกับท่านด้วย

เราอาจดำเนินการร่วมกันกับคู่ค้าที่ใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์มือถือในการดักเก็บข้อมูล (“ข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์”) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะช่วยให้เราจัดส่งข้อความแจ้งเตือนที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคคลได้ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังอาจใช้ในการระบุตัวตนของท่านเพื่อแยกท่านออกจากบุคคลอื่นๆ ในอุปกรณ์หรือเบราเซอร์อื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำโฆษณาหรือเนื้อหาสำหรับแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงที่อยู่อีเมลของท่านด้วย โดยขึ้นอยู่กับการอนุญาตที่ท่านกำหนดให้ไว้แก่แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังอาจรวมถึงสถานที่ตั้งที่แม่นยำ (เช่น ข้อมูลในระดับเดียวกันกับจีพีเอส) หรือข้อมูลไวไฟ แอพพลิเคชั่นที่ท่านติดตั้งและเปิดใช้งาน และรหัสระบุตัวตนอุปกรณ์มือถือของท่าน (เช่น รหัสโฆษณาของแอนดรอยด์: Android Advertising ID)

ใครเป็นผู้เก็บรวบรวมและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ และข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะจัดเก็บไว้ที่ไหน

คู่ค้าของเราจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ และข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่นอกประเทศไทย

ข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์จะถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง

เราแบ่งปันข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์กับผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และบริษัทอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน เพื่อประกอบธุรกิจของเรา เพื่อสื่อสารกับท่าน และเพื่อให้บริการของเรา (รวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา) เช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลบางประการที่เราเก็บรวบรวมหรือได้รับมากับบริษัทที่ช่วยเราดำเนินการเรียกเก็บและชำระเงิน ทำการตลาด ทำโฆษณาและการตลาดผ่านทางอีเมล ปรับปรุงข้อมูล (เช่น ส่งข้อเสนอที่ตรงกับผู้รับมากยิ่งขึ้น) ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและดูแลลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์และการตลาด การดำเนินการป้องกันการหลอกลวงหรือดูแลรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนอื่นๆ ด้านการปฏิบัติการ การตลาด หรือด้านธุรกิจ

ในลักษณะเดียวกัน เราอาจแบ่งปันข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเซกเมนต์ข้อมูลที่เราสร้างขึ้นกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์และผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนแบบแสดงผลบนหน้าจอที่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ส่ง) สำหรับให้บุคคลเหล่านั้นใช้ในการโฆษณา วิเคราะห์ หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ

นอกจากนี้เรายังแบ่งปันข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการหรือช่วยเราในการให้บริการด้านการโฆษณาและการตลาดตามที่ได้อธิบายไปแล้ว รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • แบ่งปันข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์กับผู้จัดทำโฆษณาและผู้ให้บริการด้านการตลาดของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อที่บุคคลดังกล่าวจะสามารถจัดทำเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกลุ่มลูกค้าเพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ ให้แก่ท่านได้
 • แบ่งปันข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์กับบุคคลภายนอกที่ให้บริการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับระบบการลงโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์อยู่แล้วก็จะทราบว่าการลงโฆษณาแบบดังกล่าวอาจรวมถึงระบบการลงโฆษณาแบบอ้างอิงตามความต้องการตลาด (demand-side advertising platform) และระบบการลงโฆษณาแบบอ้างอิงตามอุปทาน (supply-side advertising platform) ระบบการจัดการข้อมูล ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนของเอเจนซีโฆษณา ผู้ให้บริการด้านการตลาดแบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ (proximity solution) และผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการโฆษณาอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อที่บุคคลดังกล่าวจะสามารถจัดส่งโฆษณาและเนื้อหาแบบเฉพาะกลุ่มไปยังลูกค้าปลายทางและบุคคลอื่นๆ บนเว็บไซต์ภายนอก แอพพลิเคชั่นอุปกรณ์มือถือ และสื่อกลางในการโฆษณาอื่นๆ ได้ (อีเมล ไปรษณีย์ สื่อโฆษณาทางเว็บไซต์) และเพื่อที่บุคคลดังกล่าวจะสามารถวัดประสิทธิภาพการทำการตลาดในลักษณะดังกล่าวได้
 • เมื่อมีการส่งข้อเสนอโฆษณาผ่านทางอีเมลหรือการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ (ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุกกี้ตามที่อธิบายไปข้างต้น) เราอาจร่วมมือกับผู้ให้บริการที่ใช้ข้อมูลในรูปแบบ “แฮช” ที่ระบบสามารถอ่านออกได้เช่น ที่อยู่อีเมล เพื่อเพิ่มระดับความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค
 • เราอาจจัดส่งข้อมูล (เช่นไอพีแอดเดรส แต่ไม่รวมถึงพิกัดละติจูดหรือลองติจูดที่แน่นอน) ให้แก่แพลตฟอร์มภายนอกเพื่อช่วยให้ผู้จัดทำโฆษณาระบุผู้ใช้งานทั่วไปจากอุปกรณ์หรือเบราเซอร์ต่างๆ ได้ เช่น เพื่อระบุกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้งานผ่านทางอุปกรณ์มือถือและแท็บเลต รวมทั้งผ่านทางเว็บไซต์

การเก็บรวบรวมและประมวลผลนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไร

เราใช้ข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

 • นำเสนอและให้การสนับสนุนฟีเจอร์ของแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยผ่านทางชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนแบบแสดงผลบนหน้าจอ เช่น ให้การสนับสนุนด้านลูกค้า เทคนิค และการปฏิบัติการสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ ดังกล่าว ดักจับและดูแลไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การหลอกลวง หรืออาชญากรรมอื่นๆ ระงับข้อพิพาทและบังคับใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ของเรา รวมทั้งสิทธิอื่นๆ ที่เราอาจมี นอกจากนี้ การให้การสนับสนุนยังอาจรวมถึงการวิเคราะห์ การปรับแต่ง และการปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆ ที่เราอาจเสนอให้แก่สมาชิกของเรา
 • ให้ข้อมูลและการวิเคราะห์แก่สมาชิกของเราเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์บนแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของเราที่ให้บริการโดยผ่านทางชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือเพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและผู้ให้บริการเว็บไซต์ในการสร้างหรือปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน
 • อนุมานข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของเราเพื่อจัดกลุ่มเข้าไว้เป็น “กลุ่มข้อมูล” หรือเพื่อช่วยคู่ค้าของเราให้ดำเนินการดังกล่าว เช่น หากข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปปรากฏตัวที่ร้านอาหารอยู่บ่อยครั้ง เราอาจจัดกลุ่มผู้ใช้งานให้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับข้อเสนอร้านอาหารในพื้นที่ หรือหากผู้ใช้งานไปปรากฏตัวที่สนามกีฬาอยู่บ่อยครั้ง เราอาจจัดกลุ่มผู้ใช้งานดังกล่าวเป็น “แฟนกีฬา”
 • พัฒนาและใช้ “โมเดลในการทำนาย” ซึ่งเป็นโมเดลข้อมูลที่พยายามทำนายพฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้งานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอ้างอิงตามอุปกรณ์แต่ละชิ้นหรืออุปกรณ์ทุกชิ้น

เราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นเพี่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดและโฆษณาตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

เราใช้มาตรการใดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและรักษาข้อมูลลับของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น

เราและคู่ค้าของเราใช้เครื่องมือป้องกันความปลอดภัยในเชิงนโยบาย เชิงเทคนิค และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ ในสถานที่ปฏิบัติงานของเรา รวมทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล และเครือข่ายการติดต่อสื่อสารต่างๆ โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยดังกล่าวออกแบบเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบของเราไม่ให้สูญหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือถูกดัดแปลง อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการโอนถ่ายหรือจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยสมบูรณ์

การเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนแบบแสดงผลบนหน้าจอ

 • โดยส่วนใหญ่แล้ว ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนแบบแสดงผลบนหน้าจอได้ โดยไปที่ “การตั้งค่า” บนอุปกรณ์ของท่านและกดเลือก “การแจ้งเตือน” จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวสำหรับแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ของท่านเป็นบางส่วนหรือทุกแอพพลิเคชั่น (การกำหนดค่าหรือการอัพเดตอุปกรณ์แบบต่างๆ อาจส่งผลกระทบหรือทำให้วิธีการตั้งค่าดังกล่าวแตกต่างกันไป)
 • การที่ท่านเลือกที่จะไม่รับ “การแจ้งเตือน” จากคู่ค้าที่ดูแลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์มือถือของเราจะไม่ส่งผลกระทบต่อโฆษณาที่องค์กรอื่นๆ เป็นผู้จัดส่ง

การเลือกที่จะไม่รับโฆษณาแบบ ข้ามอุปกรณ์บนอุปกรณ์มือถือต่างๆ

ท่านสามารถกำหนดไม่ให้ใช้ตัวระบุโฆษณา (advertising identifier) บนอุปกรณ์มือถือของท่านในการจัดส่งโฆษณาบนอุปกรณ์มือถือแบบอ้างอิงพฤติกรรมตามความสนใจของผู้ใช้งาน (หรือที่เรียกว่าการโฆษณา “ข้ามอุปกรณ์”) บางประเภทได้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องเข้าไปที่ตัวเลือก “การตั้งค่า” บนอุปกรณ์มือถือแอปเปิลหรือแอนดรอย์ของท่าน แล้วดำเนินการต่อดังนี้

 • สำหรับอุปกรณ์แอปเปิล: หากท่านใช้อุปกรณ์แอปเปิล ท่านสามารถยกเลิกการติดตามข้อมูลผ่านทางแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดส่งโฆษณาที่อิงตามความสนใจส่วนใหญ่ได้ โดยอัพเดตระบบปฏิบัติการให้เป็น iOS 6.0 หรือสูงกว่า จากนั้นจึงเลือกตั้งค่าจำกัดการติดตามสำหรับการโฆษณา (Limit Ad Tracking) ให้เป็นเปิด สำหรับวิธีการตั้งค่าดังกล่าว ให้ท่านกดเลือกไปที่การตั้งค่า -> ทั่วไป -> เกี่ยวกับ -> การโฆษณา และกดเลือกตั้งค่าจำกัดการติดตามสำหรับการโฆษณาให้เป็น “เปิด”
 • สำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์: หากท่านใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์ ท่านสามารถยกเลิกการติดตามข้อมูลผ่านทางแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดส่งโฆษณาที่อิงตามความสนใจส่วนใหญ่ได้ โดยเปิดแอพพลิเคชั่นการตั้งค่าสำหรับกูเกิล (Google Settings) บนอุปกรณ์ของท่าน กดเลือกโฆษณา จากนั้นจึงกดเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่อิงตามความสนใจ

โปรดทราบว่าระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะเป็นผู้ควบคุมวิธีการตั้งค่าดังกล่าว ดังนั้นวิธีการตั้งค่าข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีเดียวกัน หากอุปกรณ์ของท่านใช้ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ท่านจะต้องตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

 

การโอนข้อมูลข้ามประเทศ

เราอาจโอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นอกประเทศไทย ในระหว่างประเทศใดๆ ที่ผู้ให้บริการประกอบธุรกิจอยู่ นอกจากนี้เรายังอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทแม่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศในกรณีที่เราขาย โอน หรือเปิดเผยฐานข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทผู้สืบสิทธิหรือบริษัทที่อาจกลายมาเป็นผู้สืบสิทธิของเรา ผู้ซื้อ หรือนักลงทุนที่อยู่หรือมีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ ในกรณีดังกล่าวจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุประเทศที่ผู้รับโอนข้อมูลอาจตั้งอยู่ครบทุกประเทศ การที่ท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แสดงว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังต่างประเทศตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

การรักษาความปลอดภัย

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลมาอยู่ในครอบครองของเราแล้ว เราจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรทั้งปวงในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ดังกล่าวจากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าแทรกแซงและการสูญหาย รวมทั้งการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผย เราใช้ระบบเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งในการดูแลรักษาความปลอดภัย เช่น เรากำหนดให้ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินภายนอกต้องมีมาตรการ (รวมถึงเทคโนโลยีในการเข้ารหัส) ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม ไม่มีการโอนถ่ายข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่เราไว้โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต และท่านจะต้องรับความเสี่ยงในการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวด้วยตัวของท่านเอง

 

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ ท่านสามารถช่วยเราได้โดยติดต่อเราผ่านทางข้อมูลติดต่อข้างล่างนี้หากข้อมูลใดๆ ที่ท่านเคยให้ไว้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว หรือหากท่านเชื่อได้ว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ท่านอาจขอให้เราอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ในเวลาใดก็ได้ โดยเราจะตอบกลับคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ดังกล่าว ท่านจำเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวตนจนเป็นที่พอใจของเราก่อน ทั้งนี้ อาจมีกรณียกเว้นที่เราอาจปฏิเสธคำร้องขอเพื่อเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ในกรณีที่การเข้าถึงดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงกรณีดังกล่าวเมื่อมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

 

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านประสงค์ที่จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

อีเมล: AP-Privacy@bein.net

เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการ

 • ตอบกลับเบื้องต้นต่อข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนของท่านภายใน 48 ชั่วโมง และ
 • ให้คำตอบหรือแก้ไขข้อร้องเรียนของท่านภายใน 10 วันทำการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่เสมอเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไข